6 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΝ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 24-10-2018 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Σ., ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4485/2017 ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΟΝΤΑΣ ΟΤΙ "Δυστυχώς οι συντεχνίες που επέβαλλαν την άποψη τους  στις προηγούμενες Κυβερνήσεις συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο και στην σημερινή Κυβέρνηση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι είμαστε μέλη Επιτροπών Προδιαγεγραμμένων Αποφάσεων."


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ


                                                                                   Προς : κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
                                                                                                                              Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
                                                                                                                  Θρησκευμάτων
                                                                                                     Κοιν :   κ. Αντώνιο Μπόγρη
                                                                                                                  κ. Ερρίκο Βεντούρα
                                                                                                                  Μέλη των επιτροπών του άρθρου 46
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4485 /2017

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η συμμετοχή μας στην Επιτροπή  αποφασίστηκε, μετά τις δηλώσεις σας ότι υπάρχει διάθεση και πολιτική βούληση να επιλυθεί με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Πανεπιστημιακής  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τεχνολογικού Τομέα, που εκκρεμεί τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να συμβάλουμε, στην επίλυση του θέματος με γνώμονα τις μικρές δικές  μας δυνάμεις και τις γνώσεις που αποκτήσαμε από  τις σπουδές και την ενασχόληση μας  με το επάγγελμα και κυρίως διότι θα αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα χωρίς αγκυλώσεις.

Παρόλο που γνωρίζαμε ότι το εγχείρημα θα είχε πολλές δυσκολίες, δυστυχώς δεν περιμέναμε, ότι μετά την καταγραφή του γνωστικού αντικειμένου όλων των σχολών και την πλήρως αποδεδειγμένη αιτιολόγηση  των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι  Μηχανικοί Τ.Ε.,αυτό δε θα ήταν ικανό να οδηγήσει σε ανάλογες επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες να  συμβαδίζουν μ’ αυτό.

Παράλληλα διάφορες νέες νομοθετικές  πρωτοβουλίες από μεριάς του Υπουργείου όπως, η ίδρυση του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τους αποφοίτους των σχολών Μηχανικών Τ.Ε. να μην έχουν ακόμη τη  δυνατότητα αυτόνομης άσκησης του επαγγέλματος και συγχρόνως την αναδρομική αναγνώριση ως επιπέδου Μάστερ των ακαδημαϊκών προσόντων σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς    θολώνουν  το τοπίο ακόμη περισσότερο για την επιστημονική κοινότητα των Μηχανικών ΤΕ, των φοιτούντων, αλλά και των ελληνικών οικογενειών που χρόνια τώρα βαδίζουν στο άγνωστο για το μέλλον των παιδιών τους και των επαγγελματικών  επιλογών τους.

Τη σημερινή εποχή που προσπαθούμε ως χώρα και ως κοινωνία να ορθοποδήσουμε μετά από 8 χρόνια μνημονίων και να εφαρμόσουμε ένα νέο Υπόδειγμα Ανάπτυξης για την πατρίδα μας και μάλιστα γίνεται προσπάθεια για την επιστροφή του ξενιτεμένου επιστημονικού δυναμικού της χώρας , φοβούμαστε ότι το επιστημονικό Δυναμικό των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε θα μείνει στα αζήτητα. Δυστυχώς οι συντεχνίες που επέβαλλαν την άποψη τους  στις προηγούμενες Κυβερνήσεις συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο και στην σημερινή Κυβέρνηση, δημιουργώντας την αίσθηση ότι είμαστε μέλη Επιτροπών Προδιαγεγραμμένων Αποφάσεων.
Είναι προφανές ότι και αυτή η προσπάθεια για   θέσπιση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των  Μηχανικών  Τ.Ε., με όρους ισότητας και ακαδημαϊκών προσόντων όπως αρμόζει σε μια ευνομούμενη κοινωνία, χρησιμοποιεί «παλαιά υλικά» και είναι κάτι που δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να ανεχθούμε και να δώσουμε νομιμοποίηση κοινωνικής συναίνεσης.
Αφού σας ευχαριστήσουμε κ.  Υπουργέ που μας εμπιστεύτηκατε για τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή, για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικά παραπάνω, υποβάλλουμε τις παραιτήσεις μας από μέλη των Επιτροπών  του άρθρου 46 του Ν. 4485 / 2017,
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Αθήνα  24-10-2018
Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Γιώργος Μελέτης  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος
Παρασκευή (Εβίνα)  Λιοσάτου  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε  Msc , Υποψήφια διδάκτωρ αναπληρωματικό μέλος

Επιτροπή Μηχανολόγων  Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Εμμανουήλ – Ιωάννης Μερτινός Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Msc  τακτικό μέλος

Επιτροπή Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Βασίλειος Ταμπάκης Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε.  τακτικό μέλος

Επιτροπή Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι.
Ανδρομάχη Μιτσιώνη Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.  αναπληρωματικό  μέλος
Χρήστος Ορόβας Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. αναπληρωματικό μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου